Aktuelle tekst

samstemmelse

elleve grader minus
isen driver i elva
skjærer mot skjær

bukta stiv i kantene
sprekkedrønn

i bunn og grunn
begynner det innenfra
det humanistiske
begynner innenfra

tusenfryd begynner
brostein begynner

8:14
hun biter i grasrota

8:46
han samler tåkedotter

9:14
lyset kommer langsomt

håp
fourier i sin rosenhage
sover bataille bøyer seg
over ham kysser ham
våken

+

pila
når vinden legger
seg berører greinene
vannet og ballongen
blir grønn
mot den grå himmelen

soloppgang i karl marx allee
han trengte
inn i livet
som han trengte
hun sklei
langs lårenes innside
og vi bultrer oss
i ditt gjørmete buskas

+

en fremmed
ord bare ord
fraser ørske
øyne snakker
uten handling

blues blues blues
funnen og svunnen
der og ikke der

puls puls puls

+

tvers
gjennom skog av lindetrær
gjennom eføy og rogn
gjennom barlind og myrt
gjennom eple og osp

fysikk
lik en fermion
spinner jeg rundt
og rundt
til kroppen er hel

+

humoristene
veggen som skjærer gjennom veggen
ikke som slutt
men som framtid
som vi kan
være i
idet vi blir
værende

jeg satte steinen på papiret
vår frihet
er vår rikdom
vår styrke er
vår likhet
vår solidariske
kjærlighet har
bestandighet

(Utdrag fra: ineinandersetzung / samstemmelse, Distillery 38, Berlin 2013)

.