Aktuelle tekst

visst visner vi

dør døra
åpen
dugg
dråpen

(Tone Avenstroup, silene, Verlag Peter Engstler, 2016)