Baktruppen

Baktruppen(i begynnelsen BAK-truppen, senere BAK-TRUPPEN, deretter Baktruppen)

1986 – 2011

en norsk teatergruppe, senere et performancekollektiv som begynte sin virksomhet i Bergen. Senere bosatte medlemmene på forskjellige steder, noen fortsatte i Bergen, andre i Berlin, Kabelvåg og Oslo.

Gruppen arrangerte mange aksjoner i inn- og utland.

Produksjonene ble realisert med forskjellig medlemmer, en av de beste var ”           “ fra 1991.

Andre kilder:
Knut Ove Arntzen, Camilla Eeg-Tverbakk, ed. Performance Art by Baktruppen first part. Kontur forlag, Oslo 2009
www.sceneweb.no