Varselstrekanten og faresignalers utbredelse på den vestlige halvkule

Danseteateret Hans Petter Dahl

Den Nationale Scene, Lille Scene, Bergen, 10., 11., 12. 11.1992
En “Norsk Dramatikk Produksjon 1992″
Av og med: Tone Avenstroup, Hans Petter Dahl, Finn Iunker, Olav Myrtvedt, Marianne Solberg
Under forberedelsene deltok Ingrid Lønnebotn.

Det sorte rommet, en black box, ble malt oransje og vinduene åpnet. Publikum beveget seg mellom stoffobjekter som hang fra taket, og aktørene som var kledde i hypercolor T-skjorter. Disse skiftet farge og ble grønne, ettersom aktørene ble varme. I sentrum dans, kroppenes bevegelse, bokstavenes bevegelse, konkret poesi på gulvet. Musikken pendlet mellom støy (signaltoner) og omkalfatring av klassisk musikk (Claude Debussy: Faunens ettermiddag). Det ble danset på roser, først plastikk, deretter på ekte. Som programtekst fungerte en anonym tekst (av Søren Kierkegaard).