ANNO-84

studentteatergruppe i Bergen, 1984-85. Gruppen laget tre forestillinger:

Jeppe på Traktøren
basert på Jeppe på Bjerget av Ludvig Holberg
Premiere: 18.06.1984, Trakteurstedet, Bregen
Videre forestillinger: 21., 22.06., 07.09.1984

Cascando / Ord og musikk
av Samuel Beckett
Premiere: 02.03.1985 USF Allaktivitetshus, Bergen
Videre forestillinger: 03.03.1985, 14.-15.09.1985
Støttet av Bergen Internasjonale Teaterfestival, Bergen Kommune, kulturavdelingen og Rikskonsertene

Gjengangere på Verftet
basert på Gengangere av Henrik Ibsen
Premiere: 28.03.1985, USF Allaktivitetshus, Bergen
Forestillinger: 29., 30.03., 10., 11., 12., 13., 14.04.1985
Støttet av Bergen Kommune, kulturkontoret

“Felles for de tre prosjektene er at tekster som på langt vei er klassikere, settes inn i en ny sammenheng. Tekstene bearbeides med tanke på spillestedet.”
(Program Gjengangere på Verftet, 1985)