Skygge


T./O./T. i SKYGGEN av reich & berühmt

Thomas Martius / Otmar Wagner / Tone Avenstroup

11.5.1997, foajeen i Podewil, Berlin. Vist under 2. teaterverksted “reich und berühmt”

Schatten“Mens vi tok en øl, dukket begrepet SKYGGE opp, og vi som vet er en todimensjonal avbildning av en plastisk form, som må fylles, eller formes. Som det å søke en figur, uten å figurere, det vil si et møte – med en immateriell skulptur over tid.” (O.W.)

“oppløftende avstander begått / gjentagelse / av tilstedeværende nødvendighet / flyktig forgjengelig / gitte forløp av forgangene begivelser” (T.A.)