Vineta

 

Akutte Kunstneriske Transfigurasjoner
Tone Avenstroup / Otmar Wagner

„There are also, probably in every culture, in every civilisation real places – places that do exist and are formed in the very founding of society – which are something like counter-sites, a kind of effectively enacted utopia in which the real sites, all other real sites that can be found within the culture, are simultaneosly represented, contested and inverted, I shall call them, by the way of contrast to utopias, heterotopias.“ (Michel Foucault, Other rooms, 1967)

Tauchen in Vineta
20., 21.03.1998, foajeen i Podewil, Berlin
27.06.1999, fergehallen, „Norsk Kultur99“, Warnemünde

Exkursion Vineta
09.07.1998 Dar.K halle, „Interlude“, Mainz
16.05.1998, Gasteig, „Identa98“, München

Vineta Exkurs
20.07.1998, foajéen i Podewil, Berlin

Vineta.no
22., 23.01.2000, Bomuldsfabriken, Arendal
18., 19.03.2000, Christianssands kunstforening, Kristiansand
24., 25., 26.11.2000, Bergens Kunstforening, Bergen
med Gurå Mathiesen
støttet av Norsk kulturråd

Utgangspunktet var teaterstykket Vineta av Jura Soyfer. Det beskriver en by under vann hvor tida står stille, glemsel og apati preger beboerne − et bilde av Wien på 30-tallet. Fortellinger om byen som sank, dukker opp i folkesagn, kirkebøker, romantisk litteratur og vitenskapelige beskrivelser. Sagn fra Nord-Tyskland forteller om en rik, middelaldersk handelsby som forsvant i havet og dukker opp hver St.Hans-kveld. Hos Herder, Heine og Hoffmann finner man tekster om Vineta − og i musikken: hos Johannes Brahms, som har tonesatt et dikt av Wilhlem Müller og hos Puhdys i låta “Stadt unter Wasser”.
Byen som plutselig forsvant − Vineta-myten har paralleller til Atlantis-myten, men for oss ligger Vineta nærmere i tid og beliggenhet. Det finnes arkeloger som hevder å ha funnet Vineta. I Wollin har dr. W. Filipowiak funnet rester etter en slavisk bosetting som på 1100-tallet hadde ca. 8−10000 innbyggere. Men to historikere i Berlin har på grunnlag av oversvømmelsen av Oder sommeren 1997 funnet grunnlag for at Vineta kan ha ligget ved Barth. Der ble det åpnet et Vineta-museum i 1998.
Ut av dette materialet har vi laget en scenisk collage. Installasjonen vi fremfører den i, er et projeksjonsmaskineri som består av overheadprojektorer, halvtransparente lerreter, roterende speil og vannkar med luftpumper.

Kritikker

http://www.berliner-zeitung.de/archiv/es-blubbert,10810590,9457622.html
http://www.tagesspiegel.de/kultur/unter-perlen/52208.html