rest-in-residence

rest-in-residence
Rester og rekvisitter fra tidligere performancer ble satt på bordet, et julebord. Vi feiret avslutningen på vårt “artist-in-residence”- opphold.

Tone Avenstroup / Otmar Wagner

18.12.1998, atelieret, Podewil, Berlin
med støtte fra Podewil GmbH