06.07.1992 kom følgende melding: BAK-TRUPPEN skifter nå navn til

JEG STILLER MEG GANSKE NØYTRAL DET SPILLER IKKE SÅ STOR ROLLE FOR MEG VERKEN DET ENE ELLER DET ANDRE EGENTLIG

Baktruppen sendte meldingen via 365 postkart (til venner og uvenner) fra Espevær. Det var den første navneendringen. Ett år senere ble det kunngjort (også via postkort) at Baktruppen fra og med nå heter PEER GYNT.