Lyrikk

2022
valmueslanger / mohnschlangen. Med tegninger av Bente Stokke. Moloko Print 183 | 2022.  ISBN 978-3-948750-89-3

silene2016
SILENE. fünf serien und vier vereinzelte / fem serier og fire løse. Til tysk ved Tone Avenstroup med takk til Henryk Gericke. Akvarelltegninger av Liv Mette Larsen. Verlag Peter Engstler, Ostheim/Rhön. ISBN 978-3-941126-96-1
ineinander2013
ineinandersetzung / samstemmelse. Til tysk ved Tone Avenstroup, Bert Papenfuß. Distillery 38, Berlin. ISBN 978-3-941330-34-4
zahlenzeiten2010
i tallenes tid / in zeiten der zahlen.
Til tysk ved Tone Avenstroup, Bert Papenfuß. Verlag Peter Engstler, Ostheim/Rhön. ISBN 978-3-941126-14-5
provolog2007
sølvskjekny / provolog
.
Til tysk ved Tone Avenstroup, Bert Papenfuß. Med tegninger av Liv Mette Larsen. Verlag Peter Engstler, Ostheim/Rhön. ISBN 978-3-929375-78-7
scharlach2005
skarlagen / scharlach. Til tysk ved Tone Avenstroup, Bert Papenfuß. Med et linoltrykk av Liv Mette Larsen. Verlag Peter Ludewig, München. ISBN 3-9808640-9-X
austertaumel2004
østers ørske / austertaumel. Til tysk ved Tone Avenstroup, Bert Papenfuß. BasisDruck Verlag, Berlin. ISBN 3-86163-131-8
splitter2001
splitte spleis / splitterspleiß. Til tysk ved Tone Avenstroup, Bert Papenfuß. Med en radering av Kerstin Grimm. Verlag Peter Ludewig, München. ISBN 3-9805851-8-2