vandringer

Det er tre mulige veier å gå: en kort, en lang og en som går rett fram. Veiene er inntegnet på kartet. Vandrerne får med seg kart, walkman, kompass og gummistøvler.

Hekk, mark, mur, som man treffer på underveis, også planter, steiner, hus, som man ser underveis, blir beskrevet og blandet med det man hører underveis, dyre- og fuglelyder. Bröllin befinner seg langt fra havet, men lydbåndet har også en klang fra fjerne strøk. Tekster som beskriver omgivelsene, blandes med litterære tekster; det som finnes, blandes med det som er funnet; det er en montasje av faktisk og fiktiv fortelling. Historien om Peter Schlemihl, mannen uten skygge, er et følgemotiv. Med sjumilstøvler trasket denne Faust-figuren til Adelbert von Chamisso jorda rundt.

Det dreier seg om mobilitet, det å sette seg i bevegelse, en kropp beveger seg i landskapet, uten mål, uten formål, inn i landskapet.

Konsept (tekst, stemme): Tone Avenstroup
Musikk (sounds og klipp): Robert Lippok

Presentert 06.06. 2003, Schloss Bröllin. Installasjon i foajeen til våningshuset på Bröllin. Lengde ca. 50 minutter

Produksjon: Tone Avenstroup i samarebid med Katharina Husemann og schloss bröllin e.V., som en del av arrangementet “Körper und Landschaft”. Takk til Hans Doendorf, Martin Fleischer, Christian Haase-Wolff, Joachim Manger, Sebastian Sachse, Daniela Plügge, Otmar Wagner, Herbert Wiegand

Teksten er trykket i durch blanke landschaften, Verlag Peter Engstler, 2013.

Video