Konstellasjoner

2012-18 Neibanden, Berlin.
2005-13 Redaksjonsmedlem i tidsskriftet GEGNER. Basisdruck Verlag, Berlin.
2007-09 anarchopower, Berlin.
2005-06 Ved Performerstammtisch, Berlin.
2001-03 Kunstnerisk råd, Schloss Bröllin, Mecklenburg-Vorpommern.
1997-00 AKT, performanceduo med Otmar Wagner, Berlin.
1986-95 Baktruppen, teater- og performancekollektiv, Bergen
1984-85 Anno-84, studentteatergruppe, Bergen.
1983 KorresponDanseGruppen, Bergen.